Strategija družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

Družba Luka Koper upravlja s pristaniščem, ki je z dveh strani obdano z naseljem – na eni strani s starim mestnim jedrom Kopra, na drugi pa z Ankaranom – v zaledju s Škocjanskim zatokom, ki je vključen v zaščitena območja pod Naturo 2000, navzven pa ga objema občutljiv morski ekosistem. Zaradi takšne lege že vrsto let skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja in zmanjševanje vplivov na okolje, pri čemer skrbimo tudi za poslovno uspešnost družbe in zadovoljstvo naših zaposlenih. Vse aktivnosti na teh področjih smo združili v enoten dokument, Strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter si zastavili merljive cilje, ki jih bomo zasledovali tudi v prihodnje.

Poslovni uspeh
Pri določanju ključnih usmeritev trajnostnega razvoja izhajamo iz našega poslanstva in vrednot ter konkurenčnosti storitev, ki jih namenjamo kupcem. Samo zadovoljni kupci so porok našega uspešnega poslovanja in razvoja, kar bo vodilo v nadaljnjo krepitev tržne pozicije med pristanišči.

Zaposleni kot kapital
Zaposleni so osrednji kapital Luke Koper. Usposobljeni in motivirani kadri so pogoj za uspešnost poslovanja in uresničevanje naših razvojnih načrtov. S svojim znanjem, energijo in delovno vnemo soustvarjajo prihodnost podjetja.

Zeleno pristanišče
Kot zeleno pristanišče si postavljamo ambiciozne cilje, ki na več področjih presegajo predpisano zakonodajo, in uvajamo primere dobre prakse, ki so prepoznavni v mednarodnem okolju kot naša konkurenčna prednost. Področje ravnanja z okoljem obravnavamo celovito. To pomeni, da je spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje del naših rednih delovnih aktivnosti. Zaznane vplive spremljamo, merimo in ustrezno zmanjšujemo že pri izvoru.

Investicija v dobrososedske odnose
Družba se zaveda vplivov pristaniške dejavnosti na lokalno okolje. Zato družbeno odgovornost razumemo kot investicijo v dobre sosedske odnose, ki so temelj za nadaljnji razvoj družbe in pristanišča kot infrastrukture.

Kot zeleno pristanišče si prizadevamo uravnotežiti gospodarsko povpraševanje z okoljsko odgovornostjo in socialno angažiranostjo. Družbeno odgovornost torej razumemo široko, kjer je le mogoče tudi širše, kot to od nas zahteva zakonodaja. Naš cilj je doseči gospodarsko uspešnost, visoko zadovoljstvo strank, zaposlenih, družbenega okolja in drugih deležnikov ter ohranjati naravno ravnovesje.

Celoten dokument najdere TUKAJ.