11 let od sprejetja DPN-ja

16. junija je minilo natanko 11 let, odkar je Vlada Republike Slovenije sprejela državni prostorski načrt, ki predvideva širjenje območja koprskega pristanišča do skupne velikosti 404 hektarjev. Koncesijska območja se sicer raztezajo na 353 hektarjev, medtem ko se pristaniška dejavnost trenutno izvaja na 282 hektarjev. DPN bo omogočil tudi zvišanje pretovornih zmogljivosti na 35 milijonov ton pretovora letno.

Potrditev temeljnega prostorskega dokumenta omogoča nadaljnji razvoj koprskega pristanišča in krepi njegovo konkurenčnost. Predstavlja najširši možen kompromis za trajnostni razvoj luke ob upoštevanju tehnoloških zahtev pristanišča, prostorske stiske in vplivov na okolje. Obširen dokument je nastajal pet let, pri pripravi strokovnih podlag pa so sodelovali številni državni organi in institucije, Mestna občina Koper, urbanisti, arhitekti, krajinski arhitekti, gradbeniki, strokovnjaki s področja pomorskega prometa ter razvoja pristaniških tehnologij in opreme ter drugi.