Podaljšanje južnega dela pomola zaključeno

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja za zadnji odsek novozgrajenega podaljška prvega pomola smo v Luki Koper zaključili eno največjih posamičnih investicij v zadnjih desetletjih. Lani smo predali namenu novo kontejnersko obalo, dolgo 98,5 metra, odslej pa bo na voljo tudi 24.830 m2 skladiščnih površin v zaledju novega priveza 7D, s čimer smo za skoraj 20 odstotkov povečali enkratne skladiščne zmogljivosti terminala na morski strani. Na petih skladiščnih blokih podaljšanega prvega pomola bomo lahko hkrati skladiščili okrog 4.000 TEU. Skupna letna kapaciteta terminala se je tako povzpela na 1,5 milijona TEU.

Dela so se začela sredi leta 2020, vrednost investicije je bila 45,6 milijona evrov, pri čemer smo del sredstev zagotovili v okviru projekta NAPA4CORE (iz programa Instrument za povezovanje Evrope). Uporabna dovoljenja smo pridobivali ločeno za posamezno območje in jih sproti polnili s kontejnerji. Tako smo precej omilili pritisk na skladiščne površine, s katerim se zaradi povečanega obsega pretovora soočamo že mesece.

S tem pa se načrtovana širitev kontejnerskega terminala še ni zaključila. Trenutno pripravljamo dokumentacijo za podaljšanje pomola tudi na severni strani. Ta investicija bo veliko večja tako po obsegu kot vloženih sredstvih. Predvidena vrednost je 248 milijonov evrov do leta 2030, poleg dvigal in druge opreme pa vsebuje še dodatno 340-metrsko operativno obalo in dodatnih 118.000 m2 skladiščnih površin skupaj, torej na morski strani in v zaledju terminala. S temi naložbami in dodatnimi izboljšavami v procesih dela se bo letna zmogljivosti kontejnerskega terminala postopno povečala na skoraj dva milijona TEU.