Pomorski agent: kdo je in kaj počne?

Pomorski promet sestavlja dolga veriga akterjev, eden od teh je tudi pomorski agent. Kdo to je in kaj počne smo vprašali Gracijana Necmeskala, predsednika Zveze pomorsko prometnih agencij pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki v pomorstvu in logistiki dela že več kot 40 let.

Pomorski agent je desna roka ladjarja. Za tem pa je veliko dela …
Ladijski agent zastopa ladjarja, posreduje v njegovem imenu in mu nudi pomoč ob prihodu in odhodu ladje iz pristanišča. Komunikacija med agentom in ladjo pa se vzpostavi že pred prihodom ladje v luko. Obe strani morata pripraviti dokumentacijo; agent od ladje pridobi podatke o tovoru, stanju posadke in potrebah po gorivu, vodi, hrani in zdravstveni oskrbi posadke. Nato agent ladjo najavi tako v luški sistem kot Upravi za pomorstvo, ki izda dovoljenje za prosti promet (free pratique), agent pa ladji da navodila za prihod v luko. Od Luke Koper agent dobi informacijo o pričetku dela in poteku trgovskih operacij ter o predvidenem postanku v luki poroča ladjarju. Ko delo steče, nadzira pretovor in stanje tovora ter rešuje morebitne težave (poškodbe tovora, okvare ladje, ipd.). Agent je med prvimi, ki stopi na ladjo ob njenem prihodu in med zadnjimi, ki jo zapusti ob odhodu.
Ladjarja zastopa pri Upravi za pomorstvo, pristaniški policiji, zdravstvenih organizacijah, inšpektoratih, carinskih organih in ostalih lokalnih oblasteh. S komercialnega vidika v imenu ladjarja pomorski agent tudi išče tovor, nudi ladijski prostor in sklepa pogodbe za pomorski prevoz.

Kaj mora imeti uspešen agent?
Dober ladijski agent je tisti, ki razmišlja vnaprej, zna predvideti morebitne težave in s tem preprečiti nevšečnosti tako za ladjo kot za pomorsko agencijo. V logistiki je čas denar.

Kaj je najbolj vplivalo na razvoj tega poklica?
Največ sprememb je prinesla digitalizacija postopkov in manj papirnatega poslovanja. Tempo agentovega dela je bistveno hitrejši, saj prihaja več (predvsem kontejnerskih) ladij, ki se v luki manj zadržujejo. Včasih je bil tudi odnos ladjarja in agenta nekoliko drugačen. Stara pomorska praksa je bila, da je poveljnik ladje agenta ob prihodu in odhodu nagradil s »šteko in boco«, zdaj tega skoraj ni več.

Pri Zvezi pomorskih agencij skrbite za promocijo pomorskih poklicev.
Promet preko luke Koper raste in s tem potrebe po novih zaposlitvah, a podjetja v pomorstvu in logistiki težko najdejo ustrezen kader. Zato smo z Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo Piran obudili program »Logistični tehnik in pomorski agent«, ki edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture in ladijskega posredništva. V sodelovanju z Luko Koper smo razpisali tudi kadrovske štipendije, da bi privabili čim več dijakov.

Kakšen je bil prvi vpis v nov program in kaj čaka dijake?
V tem šolskem letu program obiskuje 19 dijakov. V prvih dveh letnikih pridobijo teoretično znanje, spoznajo poklic logističnega tehnika in pomorskega agenta. Predavatelji večine strokovnih predmetov so zaposleni v špedicijah in agencijah, tako da dijakom lahko veliko kakovostnega praktičnega znanja in izkušenj ter jih dobro pripravijo na delovno okolje. V 3. in 4. letniku znanje nadgradijo s prakso v podjetjih. Ob zaključku programa se lahko zaposlijo ali nadaljujejo študij na Pomorski fakulteti v Portorožu.

Zakaj bi ta poklic svetovali mladim?
Ker v njem ostajaš mlad. (smeh) Delo je pestro, vsak dan je drugačen in verjamem, da mlade navdušujejo dinamični poklici z nekaj adrenalina. Ves čas iščeš optimalne rešitve, poklic pa omogoča tudi napredovanje in neskončno možnosti razvijanja idej.