Z januarjem nižje pristaniške pristojbine za čistejše ladje

V Luki Koper si že vrsto let prizadevamo za odgovoren odnos do okolja. Med drugim uvajamo ukrepe, ki ne zadostijo zgolj zakonskim zahtevam, ampak vpeljujemo najboljše prakse za različna področja vplivov pristanišča na okolje. Ena od teh je obvladovanje vplivov na kakovost zraka v pristanišču. Raziskave so pokazale, da 50 odstotkov emisij v zrak na območju pristanišča povzročajo ladje. Ravno zato si v Luki Koper želimo in prizadevamo, da bi v aktivnosti za zmanjšanje obremenitev okolja vključili tudi ladjarje.

V sklopu navedenega smo kot enega od projektov Mednarodnega združenja pristanišč (International Association of Ports and Harbors) pripravili vpeljavo sistema Environmental Ship Index (ESI). Gre za prostovoljno shemo, ki jo pristanišča uporabljajo za spodbudo in nagrajevanje okoljsko čistejših in sprejemljivejših ladij. Vanjo je trenutno vključenih 56 pristanišč in 6.840 ladij, ki so na podlagi točkovanja deležne različne višine olajšav pri plačevanju pristaniških pristojbin.

Z vpeljavo ESI sistema želimo v pristanišče privabiti čim več ladij s najsodobnejšimi motorji in čistejšimi pogoni ter na ta način zmanjšali emisije v ozračje. V luči tega bomo ladjam z nižjimi emisijami onesnaževal v zrak, ki so vključene v sistem ESI, omogočili plačilo nižje pristaniške pristojbine.

Višina olajšave je določena na podlagi točkovanja, ki se v okviru ESI sheme izvaja na podlagi standardov Mednarodne pomorske organizacije (IMO). Najvišja vrednost točk je 100, dosegajo jih ladje, ki za čas priveza v pristanišču ne povzročajo emisij izpušnih plinov oziroma so vrednosti izpustov zanemarljive.

Na podlagi navedenega smo dopolnili obstoječi cenik pristaniških pristojbin, pri tem pa upoštevali modele drugih pristanišč in število oziroma tip ladij, ki obiskujejo koprsko pristanišče.  Ladjam, ki so vključene v ESI shemo in dosegajo od vključno 30 do 49,9 točk, se bo tako od 1. januarja 2023 zaračunala pristojbina, zmanjšana za 5 odstotkov. Ladjam, ki v shemi dosegajo 50 ali več točk pa se bo priznal popust v višini 10 odstotkov. Najvišji enkratni znesek popusta znaša 1.000 €.