Zgradili bomo drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Luka Koper je kot vodilni partner v sodelovanju z Mestno občino Koper in norveškim partnerjem Greenstat uspešno prijavila projekt izgradnje dveh sončnih elektrarn na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Gre za financiranje preko Norveškega in EGP finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe.

V pristanišču bomo zgradili drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji s skupno predvideno močjo 3 MW. Nameščena bo na strehi bodočega skladišča 54 na Terminalu generalnih tovorov. Za Luko Koper je bilo tako odobrenih 1,2 mio evrov od skupno 2,2 mio evrov za vse tri projektne partnerje. Z izgradnjo sončne elektrarne bomo zagotovili višjo energetsko samozadostnost pristanišča in manjšo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu ter izjemno pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v s soncem najbolj bogati slovenski regiji.
Mestna občina Koper bo v okviru projekta zgradila manjšo sončno elektrarno v skupni moči 270 kW na strehi nove parkirne hiše P+R Sonce, ki se pospešeno gradi ob objektu Barka v naši neposredni bližini.

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo in predvsem zelo velik neizkoriščen potencial. Poraba električne energije je v logistiki in pri pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa nudi priložnost za znižanje stroškov porabe energije, znižanje neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov ter opuščanje rabe fosilnih goriv.