200.000 evrov za omilitvene ukrepe

Mestna občina Koper (MOK) je 13. februarja objavila razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Do sredstev, ki jih zagotavlja Luka Koper, so upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb, ki se nahajajo znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola.

Sredstva iz razpisa so namenska in bodo dodeljena za ukrepe, kot so zamenjava in/ali obnova stavbnega pohištva, izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatskih naprav.

Luka Koper in MOK sta leta 2019 podpisali dogovor, ki je določil pogoje za ustanovitev sklada, v katerega Luka Koper vsako leto donira 200 tisoč evrov. V sklad je Luka Koper v petih letih prispevala 1.000.000 evrov.

Podrobnosti razpisa so objavljene TUKAJ. Rok za prijavo je 17. marec.