Več podpore državi in sosednjim občinam

Luka Koper je eden največjih gospodarskih sistemov v državi. Vpetost v mednarodne prometne tokove ji daje vlogo pomembnega člena z izjemnim geostrateškim položajem. Poleg tega da ustvarja delovna mesta, z različnimi dajatvami spodbuja državno in lokalno skupnost. Rekordni rezultati v poslovanju in pretovoru omenijo tudi višje prispevke državno in kar dve občinski blagajni. Družba Luka Koper je tako vanje za rekordno leto 2022 skupno prispevala dobrih 73 milijonov evrov.

Luka Koper iz leta v leto krepi svojo vlogo v globalni logistični verigi, s svojimi izjemnimi poslovnimi rezultati pa pospešuje gospodarski utrip ter razvoj regije in države nasploh. Lansko leto je bilo prelomno za obe strateški blagovni skupini, saj je koprsko pristanišče kot prvo v Jadranu pretovorilo milijon kontejnerskih enot, hkrati pa tudi preseglo rekordnih 800.000 pretovorjenih vozil. Dobri poslovni rezultati pomenijo tudi višji prispevek tako v državno kot tudi v koprsko in ankaransko občinsko blagajno.

Občinama skupno več kot 13 milijonov evrov

Ker pristaniška dejavnost vpliva na ljudi, ki v pristanišču delajo ali ob njem živijo, se podjetje nenehno vključuje v številne aktivnosti za varovanje in ohranjanje okolja, hkrati pa že več kot desetletje skozi sponzorstva in donacije podpira različne prireditve in društva, ki domujejo v neposredni bližini pristanišča. Koprsko pristanišče je v petih letih namenilo skupaj milijon evrov za omilitvene ukrepe za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje v Mestni občini Koper.

Družba sicer koprsko in ankaransko skupnost že vrsto let podpira tudi skozi druge visoke finančne dajatve, s čimer vpliva na dvig kvalitete življenja ljudi. Za leto 2022 je skozi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in koncesijsko dajatev koprski in ankaranski občini plačala približno 12 milijonov evrov. Koprski občini, ki ima v lasti 3,14% delnic Luke Koper, je odštela še dober milijon evrov na račun dividend.

Državna blagajna bogatejša za 60 milijonov evrov

Da je Luka Koper eno najpomembnejših državnih podjetji, pričajo tudi prispevki v državno blagajno. Ob odličnih poslovnih rezultatih so se zvišali tudi prispevki družbe za minulo leto. V sklopu koncesijske dajatve je Luka državi nakazala dobrih 5 milijonov evrov, slabih 12 milijonov je plačala davkov in prispevkov z naslova prejemkov zaposlenih. Dobrih 13 milijonov je Luka Koper odštela v obliki davka na dobiček, rekordna dividenda na delnico za leto 2022 v višini 2,5 eura pa pomeni še dodatnih 23,5 milijonov evrov na račun države. V sklopu takse na pretovor za izgradnjo drugega tira Divača—Koper je Luka namenila 6 milijonov evrov, še dobrega pol milijona pa je nakazala državi v obliki vodnega povračila.

Usmerjeni v razvoj

Koprsko pristanišče predstavlja sodobno evropsko prometno križišče svetovnih blagovnih tokov, zato moramo za konkurenčnost v svetovnem pomorskem prometu nujno izvajati razvojno naravnane projekte. Prioriteta je izgradnja dodatnih pristaniških kapacitet, predvsem za obe strateški blagovni skupini – kontejnerje in avtomobile. Med pomembnejšimi projekti so še pospešena digitalizacija, zelena preobrazba in vzpostavitev novih tehnologij. Podjetje je v letih 2021 in 2022 za naložbe v infrastrukturo in opremo skupaj nameniDlo 100 milijonov evrov.