Rok za prijavo na razpis ŽSP 2024 se je iztekel!

Razpis za sponzorska in donatorska sredstva iz sklada Živeti s pristaniščem je letos ponovno odprl svoja vrata. Organizacije in društva, ki v letošnjem letu načrtujejo zanimive dogodke in aktivnosti s področja ekologije in varstva okolja, umetnosti, športa, izobraževanja, humanitarnih dejavnosti in turizma, so lahko med 31. januarjem in 21. februarjem 2024 oddala prijavnico in predstavila svojo idejo. 

Luka Koper že dobro desetletje razdeljuje sponzorska in donatorska sredstva skozi sklad Živeti s pristaniščem. Skozi lanskoletni razpis je pomoč za delovanje oziroma za organizacijo dogodka/projekta prejelo kar 116 društev in organizacij. Družba je tudi v letošnjem letu skozi sklad Živeti s pristaniščem vrata odprla številnim dobrim idejam. Tudi tokrat bo podprla projekte s področja športa, kulture, ekologije in varstva okolja, izobraževanja in humanitarnosti.

V skladu s strategijo družbe na področju sponzorstev in donacij, Luka Koper, d. d., sledi trem ciljem:

  • izvajanju družbene odgovornosti v širšem in nacionalnem okolju, predvsem s podporo lokalnemu okolju, na katerega s svojo dejavnostjo in načrtovano širitvijo zmogljivosti najbolj vpliva
  • krepitvi blagovne znamke oziroma dvigovanje ugleda in prepoznavnosti družbe
  • komercialnemu interesu, predvsem promociji družbe na tujih, zalednih trgih

Komisija bo prijave obravnavala predvidoma do konca marca, izbrane projekte pa bomo javno objavili na spletni strani Živeti s pristaniščem, v zavihku Sponzorstva in donacije.