Do sedaj smo razdelili že veliko

Od januarja 2010 smo razpoložljiva donatorska in sponzorska sredstva zbrali v sklad Živeti s pristaniščem.

Običajno enkrat na leto zbiramo prijave za različne projekte, ki jim namenimo bodisi sponzorska ali donatorska sredstva iz omenjenega sklada. V času trajanja razpisa je na voljo obrazec, s katerim se zainteresirana društva in organizacije prijavijo na razpis. Projekte, ki se jim dodeli donatorska/sponzorska sredstva, izbira komisija na podlagi vnaprej določenih enotnih kriterijev. Projekt, ki je bil izbran na razpisu mora biti organiziran in v celoti izpeljan v tekočem letu, torej v istem letu, kot je bil projekt prijavljen in izbran. Izbor javno objavimo, tovrstno razdeljevanje pomoči pa nam omogoča boljši pregled nad sodelovanjem z lokalno skupnostjo in lažje spremljanje naše politike trajnostnega razvoja.

Med letom, izven razpisa, prejemamo številne prošnje za sponzorska in donatorska sredstva. Vse prosilce obveščamo, da na neodobrene prošnje načeloma ne odgovarjamo in prijazno svetujemo, da svoje projekte prijavijo na razpis Živeti s pristaniščem. Posamezne primere pa obravnavamo ločeno.

Šport

Glavnino sredstev namenjamo razvoju individualnih in ekipnih športov, podpiramo amaterske in profesionalne športnike ter številne športne dogodke. Med temi so:

Kultura

Smo podporniki profesionalne in ljubiteljske kulture, saj je jedro družabnega življenja in spodbuda za razvoj družbe. Podpiramo:

  • številna obalna in primorska kulturna ali umetniška društva,
  • postavitev razstav, izdaje knjig in
  • ljubiteljske ter profesionalne kulturne dogodke.

Humanitarna dejavnost

Podpiramo številne nevladne humanitarne organizacije, društva in ustanove, ki s svojim delovanjem nesebično pomagajo socialno ogroženim, finančno šibkejšim in zdravstveno prizadetim posameznikom ter skupinam. Precejšen del donatorskih sredstev vsako leto namenjamo Rdečemu križu Slovenije.

Z njimi je Mladinsko zdravilišče na Debelem rtiču lahko še bolj prijazno za otroke, ki vsako leto tam letujejo.