Izpust prašnih delcev

Kontinuirano zmanjšujemo celokupni prah v pristanišču

V okviru projektne študije »Emisije hrupa pristanišča« merimo raven prahu na treh točkah znotraj pristanišča Koper, Ankaran in Bertoki (on line so objavljene meritve Koper in Ankaran). Primerjalno prikazujemo še rezultate meritev naprave, ki je nameščena na Markovcu in ki jo upravlja Agencija RS za okolje. Povprečna letna izmerjena koncentracija PM10 v Luki Koper ni nikoli presegla zakonsko predpisane mejne vrednosti (40 µg/m). Naš cilj je, da kljub temu ohranimo imisije delcev velikosti do 10 µm na celotnem luškem območju pod 30 µg/m3.

Primerjava naših rezultatov z rezultati meritev v drugih slovenskih mestih kaže, da so izmerjene vrednosti na območju pristanišča nižje kot v številnih drugih mestih. Meritve povprečnih letnih koncentracij PM10 po Slovenji (Ljubljana, Maribor, Celje, Trbovlje) so namreč pokazale, da se gibljejo med 23 µg/m3 in 46 µg/m3.
(Vir: Agencija RS za okolje)

Vrednotenje rezultatov meritev v Luki Koper izvaja pooblaščena organizacija. Več o tem si lahko preberete  v Trajnostnem poročilu, poglavje Ljudje in okolje/ Poročila in dokumenti.

Izpust prašnih delcev v pristanišču

Z naložbami v okolju prijazno tehnologijo, zmanjšujemo emisije v okolje

Datum zadnje posodobitve: 20. 07. 2024 21:30
LKP Ankaran
<5,0 µg/m³
LKP Koper
<5,0 µg/m³
Markovec
<5,0 µg/m³

S papirniškim muljem bistveno zmanjšali prašenje

Nenehno se trudimo zmanjševati izpuste v ozračje, ki nastajajo pri izvajanju pristaniških dejavnosti. Zelo uspešno zmanjšujemo prašenje s tehnologijo nanašanja papirniškega mulja na deponijo premoga in železove rude, ki smo jo vpeljali pred leti. Papirniški mulj tvori skorjo, ki preprečuje odnašanje prahu. Ta sistem se je izkazal kot najbolj učinkovit, tudi pri sunkih vetra nad 100 km/h.