Varujemo morje v luškem akvatoriju

Z vsakodnevnim preventivnim izvajanjem aktivnosti na področju varovanja morja ohranjamo čisto morje v luškem akvatoriju. V primeru nesreč ali drugih izrednih dogodkov ukrepamo skladno z Načrtom zaščite in reševanja Luke Koper za industrijske nesreče.

Od septembra 2008 dalje na podlagi koncesijske pogodbe opravljamo tudi storitve, povezane s preprečevanjem in odpravo posledic onesnaženja morja. Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča sta sklenili Luka Koper, d.d. in Republika Slovenija.
Pogodba nam med drugim nalaga, da moramo v svojem imenu in za svoj račun zagotoviti izvedbo vseh ukrepov za preprečevanje in odpravo posledic onesnaženja morja.

Za izvajanje dejavnosti varovanja morja smo na nivoju skupine organizirali enoto varovanja morja, z ustrezno izobraženim lastnim kadrom.

Čistost morja

Opremljeni smo s sodobno opremo za spremljanje kakovosti morja

Temperatura morja 25,3 °C
Motnost 0,5 NTU
pH 8,0
Slanost Trenutno ni podatka
Kisik 4,6 mg/l
Smer gibanja površinskega morskega toka -- ° --
Hitrost gibanja površinskega morskega toka -- mm/s

Luško morje prijazno za podvodne prebivalce

Da je morje v luških bazenih čisto in ponuja ugodne pogoje za življenje različnih vrst rastlin in živali, pričajo tudi podvodne fotografije v galeriji, posnete v tretjem bazenu Luke Koper.

Opremljeni s sodobno opremo za kakovostno čiščenje morja

Trenutno razpolagamo z ustrezno opremo, ki nam omogoča učinkovito ukrepanje in odpravljanje posledic onesnaženj na morju:

  • ekološki plovili Galeb in Kormoran, specialna čolna tipa Gabbiano,
  • Vodomec, delovni čoln tipa Omnia Nautica, namenjen patruljiranju, hitremu in učinkovitemu posredovanju ob izrednih dogodkih na morju,
  • dve plovili za odvoz odpadkov z ladje na sidrišču,
  • zaščitne plavajoče zavese, skimerji, pivniki, disperzanti in druga pripadajoča oprema.

Z ekološkimi plovili 24 ur na dan izvajamo nadzor nad luškim akvatorijem.