Prijavnica ŽSP – za redno delovanje športnih društev in klubov 2019