Sklad živeti s pristaniščem 2022

Dobrodošli v pristanišču dobrih idej!

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo družba Luka Koper, d. d., sledi trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Luka Koper oziroma dvigovanju ugleda in prepoznavnosti družbe, izvajanju družbene odgovornosti predvsem v odnosu do lokalnega okolja in zasledovanje komercialnih interesov.

Predmet razpisa je financiranje projektov oziroma društev, ki prispevajo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, izobraževalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti predvsem v lokalnem in širšem okolju, pri čemer
družba daje prednost posameznim področjem po sledečem vrstnem redu:

  1. EKOLOGIJA
  2. UMETNOST
  3. HUMANITARNE DEJAVNOSTI
  4. IZOBRAŽEVANJE
  5. ŠPORT
  6. TURIZEM

Prijave zbiramo od danes, 28. januarja, do vključno 13. februarja 2022 (do 23:59). 

Vsak prijavitelj lahko odda le ENO (1) prijavnico, bodisi v sklopu dogodki/projekti ALI v sklopu pomoč pri delovanju. V primeru, da bo isti prijavitelj poslal več prijav, bomo upoštevali le eno (prvo prispelo).

POJASNILO: Omejitev vezana na športna društva, ki se ukvarjajo z rekreativno dejavnostjo, velja le v primeru prijave za “delovanje društva" ne pa v
primeru “prijave projekta/dogodka". To pomeni, da športa društva, ki se ukvarjajajo z rekreativno dejavnostjo lahko prijavijo projekt/dogodek, ki ga bodo izpeljali v tem letu. 

Glede na naravo vašega udejstvovanja izberete eno od spodnjih dveh prijav in jo v celoti izpolnite:

Pravilnik o financiranju projektov iz sponzorskega/donatroskega razpisa Luke Koper »Živeti s pristaniščem« vam je na voljo na tej strani (spodaj) kot pdf priponka. Vabljeni, da si ga preberete, saj vsebuje letošnji razpis nekaj novosti.

Želimo vam veliko uspeha pri vašem delu in se vam zahvaljujemo za izkazan interes.

Do sedaj smo razdelili že

10.121.959,00 EUR

Vpliv pristaniške dejavnosti najbolj občutijo ljudje, ki živijo neposredno ob pristanišču, zato smo zelo aktivni na področju družbene odgovornosti predvsem na lokalni ravni. Po najboljših močeh prispevamo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti.