Vodeni ogledi pristanišča

Ogledi pristanišča

 • Oglede pristanišča izvajamo od ponedeljka do sobote med 8. in 12. uro (zadnji ogled se prične ob 12. uri).
 • Število ogledov na dan je zaradi delovnega procesa omejeno.

Ogledov pristanišča ne izvajamo

 • ob nedeljah in praznikih,
 • 18. maja 2019, ko organiziramo Pristaniški dan (dan odprtih vrat Luke Koper),
 • v primerih, ko zaradi specifičnih okoliščin v pristanišču ogledi niso možni.

Postopek prijave

 • Termin za ogled pristanišča rezervirate najmanj 2 tedna pred želenim obiskom.
 • Rezervacijo opravite tako, da izpolnite spodnjo prošnjo za ogled. V primeru prostega termina, vam bomo ogled potrdili. Obvestilo boste prejeli tudi, če vam zaradi zapolnitve razpoložljivih terminov ogleda ne moremo omogočiti.

Potek ogleda

 • Oglede izvajamo le za skupine, ki pridejo z lastnim avtobusnim prevozom, saj vožnja obiskovalcev z osebnimi avtomobili ali kombiji ter hoja po pristanišču nista dovoljeni.
 • Luški vodič vstopi na avtobus na vhodu v pristanišče.
 • Ker je pristanišče varovano območje morate pred vstopom na pristaniško območje varnostni službi oddati izpolnjeno vlogo za izdajo dovoljenja za dostop na območje koprskega tovornega pristanišča –  za organiziran ogled pristanišča.* 
 • Osebni dokument morajo s seboj imeti samo polnoletne osebe.
 • Vodenje po pristanišču poteka v slovenskem jeziku. Za tuje govoreče skupine mora prosilec za ogled sam poskrbeti za prevajanje.
 • Med ogledom je izstopanje iz avtobusa prepovedano.
 • Ogled pristanišča traja približno 1 uro.

Odpoved ogleda

 • Odpoved ogleda je možna najkasneje 2 dneva pred potrjenim datumom. V nasprotnem primeru vam zaračunamo polno ceno ogleda.

Plačilo ogleda

 • Ogled zaračunavamo po veljavnem ceniku. Naročnik oz. plačnik ogleda prejme račun po opravljenem ogledu. Plačilo z gotovino ni možno.

Kontakt: 05 6656 902 (Tatjana Jazbec, Področje odnosov z javnostmi)

Cenik ogledov

Velja od 1. 8. 2018 dalje (cena vključuje DDV):

Vrsta skupine na avtobus
(do 30 obiskovalcev**)
na avtobus
(nad 31 obiskovalcev**)
Šolske skupine* 35 € 50 €
Skupine odraslih 60 € 100 €
Predšolske skupine brazplačno brezplačno

osnovnošolci, dijaki, študentje, spremljevalci skupine
** brez šoferja

Prijavnica

 • Please enter a value between 8 and 12.

Za naše najmlajše obiskovalce

Vsako leto nas obišče več kot 100 organiziranih skupin osnovnošolskih otrok in vrtcev iz cele Slovenije. Za naše najmlajše obiskovalce smo v ta namen pripravili tudi informativno knjižico. V njej opisujemo, kaj vse se v naši Luki dogaja, kako pristanišče deluje in zakaj ga sploh potrebujemo. Knjižico dobijo otroci do 11. leta starosti po končanem ogledu pristanišča.

V Luki Koper smo tudi pripravili gradivo za učitelje, ki jim je lahko v pomoč pri pripravi učencev na ogled pristanišča. Poleg tega smo v sodelovanju z OŠ Dušana Bordona iz Kopra pripravili delovno gradivo »Učna pot po Luki Koper«, ki je primerno za učence 5. razredov osnovne šole.

Individualni ogledi

Ogledi so možni pod posebnimi pogoji tudi z nakupom kartice Koper Card ali z nakupom vstopnice v Turistično informacijskem centru Koper. Ogledi  so ob sobotah, s pričetkom ob 10.30. Več informacij (cenik, pogoji…) dobite tukaj.

Namig za ogled

S pristaniščem sobiva naravni rezervat Škocjanski zatok, ki se nahaja v neposredni bližini. Gre je največje slovensko polslano mokrišče, izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore. Več informacij o ogledu dobite tukaj.

*Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper, d. d., osebne podatke pa zbira na podlagi Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča. Luka Koper zbrane osebne podatke obdeluje, varuje in hrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe in jih ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi.